ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 73) 15 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2561 การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 76) 15 ธ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 195) 23 พ.ย. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 244) 30 ต.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 240) 04 ส.ค. 59
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 181) 03 ส.ค. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (อ่าน 214) 27 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวนาสักวิทยา (อ่าน 225) 08 เม.ย. 59
ประกาศ ผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 187) 07 เม.ย. 59
ประกาศ ผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 193) 07 เม.ย. 59
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 212) 10 มี.ค. 59
การชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนนาสักวิทยา (อ่าน 266) 29 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนนาสักวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 314) 20 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนนาสักวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครู (อ่าน 315) 18 พ.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขา วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 683) 10 พ.ย. 58