กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิสิทธิ์ สุขขัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสัญญา รัตนไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศิวนนท์ สว่างคุณากร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนภัสวรรณ ราชเดิม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1