กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกุลิสรา แก้วทิพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สิริสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

เปรม เดชแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิราวรรณ แก้วคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1