ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา  2561  ( 10 พฤศจิกายน 2561 )

 

ระดับชั้น

จำนวน (คน)

 

รวม

เพศชาย

เพศหญิง

.1

.2

.3

.4

.5

.6

13

7

6

12

4

7

6

8

7

9

5

4

19

15

13

21

9

11

รวม

49

39

88


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา  2562 ( 10  มิถุนายน 2562 )

 

ระดับชั้น

จำนวน (คน)

 

รวม

เพศชาย

เพศหญิง

.1

.2

.3

.4

.5

.6

4

8

7

7

9

4

6

2

8

5

9

6

10

10

15

12

18

11

รวม

39

36

75