ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสิริสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,15:37  อ่าน 576 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการพัฒนามโนทัศน์ทางฟิสิกส์และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายสิริสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,14:44  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 คอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายเปรม เดชแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:55  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางลีลาวดี วรพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:54  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายสิริสิทธิ์ ศักดิ์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:53  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 การงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางนภัสวรรณ ราชเดิม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:52  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 การงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางนภัสวรรณ ราชเดิม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:52  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลิสรา แก้วทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:51  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ทัศนศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เนตรประไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:49  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ทัศนศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา เนตรประไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:49  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..