ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนำเสนอหัวข้อโครงงานคุณธรรม
     กิจกรรมโครงงานคุณธรรม โรงเรียนนาสักวิทยาได้จัดกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม โดยให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนช่วยกันทำโครงงานคุณธรรมเป็นโครงงานประจำชั้นเรียนของตน และจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เปิดภาคเรียนจนจบภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และในวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนทุกชั้นเรียน ก็ได้นำเสนอหัวข้อโครงงานต่อครูและนักเรียนชั้นอื่น ๆ 

โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2560,17:03   อ่าน 403 ครั้ง