ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนาสักวิทยา คณะสงฆ์ธรรมยุตอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดย พระครูเมตตาธรรมจารี และองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก โดย นางสุจิตรา อุสิทธิ์ ได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 โดยใช้โรงเรียนนาสักวิทยา เป็นสนามสอบให้กับนักเรียนโรงเรียนนาสักวิทยา โรงเรียนวัดนาสัก และโรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2560,17:44   อ่าน 505 ครั้ง