ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทงโรงเรียนนาสักวิทยา
ขึ้น 15 คำ เดือน 12 ของทุกปีจะเป็นวันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
          โรงเรียนนาสักวิทยาโดยครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นประจำทุกปี คือ การร่วมกันทำกระทง ถวายแก่วัดนาสักเพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ทั้งหมดเข้าวัดเพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไป ปีนี้ก็เช่นกัน
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,10:51   อ่าน 823 ครั้ง