ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โรงเรียนนาสักวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายงานต่าง ๆ ของภาคเรียนที่ผ่านมา และให้ครูที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2560,11:32   อ่าน 384 ครั้ง