ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ทำกระทงถวายวัดนาสัก
ในวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนนาสักวิทยาจะมีสิ่งหนึ่งที่ทำร่วมกันเป็นประจำทุกปี คือ การร่วมกันทำกระทงถวายวัดนาสัก เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญกับวัดนาสัก ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างวัดและโรงเรียน  และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนก็ได้ทำกระทงถวายวัดนาสักดังเช่นที่ผ่านมา 
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,16:13   อ่าน 439 ครั้ง