ภาพกิจกรรม
สัมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลจากสื่ออนไลน์ในยุคหลอมรวม (ภาคใต้)
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 
  คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม ภายใต้ "โครงการสร่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ของสื่อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี" เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และบทเรียนจากองค์กรสื่อ พัฒนาคู่มือแนวทางการใช้สื่อใหม่ สื่อออนไลน์ และสื่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาผู้ผลิดสื่อท้องถิ่นและเยาวชน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม
ณ ไดมอนด์ พลาซ่า โฮเต็ล ถ.ศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี 
ในโอกาสนี้ โรงเรียนนาสักได้ส่งนักเรียน คือ นางสาวณัฏฐณิชา เพ็ชรจร และ นางสาวอรุณนี สุวรรณวิจิตร พร้อมทั้งครูอรอนงค์ พิมเสนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,12:57   อ่าน 360 ครั้ง