ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาสักวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2559 
โดยมีรายการกิจกรรมดังนี้
-ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม และรับชมวีดิทัศน์ "ประวัติและพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
-ทำพิธีถวนราชสัการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
-ถวายพานพุ่มดอกมะลิ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ
-กล่าวคำถวายราชสดุดีโดยประธาน นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสักวิทยา
-ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชา
-การแสดงชุด จินตลีลา "คือสายใย"
-พิธีมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นประจำปี 2559 (คุณแม่พิสมัย  สระจักร์) คุณแม่ของนางสาวอรสา พันธ์บัวภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-ชมภาพประทับใจของแม่และลูกบนสื่อวีดิทัศน์
-ร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ ลูกทุกคนกราบคุณแม่ มอบดอกมะลิ

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2559,16:18   อ่าน 1464 ครั้ง