ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาถวายวัดนาสัก
เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นักเรียนและบุคลากรร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าและกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัดนาสักในช่วงบ่าย เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม และ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตามลำดับ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2559,16:09   อ่าน 663 ครั้ง