ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุทรภู่

24 มิถุนายน 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาสักวิทยา จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีภาพในวรรณคดีไทย ตอบปัญหาเกี่ยวกับสุนทรภู่และยาเสพติด  อ่านร้อยกรองตอบคำถาม  แต่งกลอน เนื่องในวันสุนทรภู่  ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2559

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,18:14   อ่าน 358 ครั้ง