ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนนาสักวิทยา จัดกิจกรรมประกวดแผ่นป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2559

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,18:11   อ่าน 387 ครั้ง