ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 ทัศนศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิชาการ
28 ก.ย. 62 ประกาศผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนาสักวิทยา ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ย. 62 ถึง 25 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนาสักวิทยา ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 62 ถึง 14 ก.ย. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร
03 ก.ย. 62 แข่งขันกีฬามัธยมชุมพรเกม